Pedepse aspre pentru profesorii care fac meditații cu elevii de la clasă

X Press
2 Min Read

Profesorii care fac meditatii cu elevii de la clasã vor fi sanctionati mult mai dur. Potrivit noii legi a educatiei, acestia vor fi concediati sau suspendati de la catedrã timp de pânã la sapte ani. Pânã în prezent, sanctiunea maximã era de un an.

„Pentru a asigura echitatea si obiectivitatea în activitatea de predare-învãtare-evaluare, personalului didactic de predare îi este interzis sã desfãsoare activitãti de pregãtire suplimentarã contracost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul scolar în curs, având obligatia de diligentã sã depunã eforturi pentru atingerea competentelor necesare de cãtre fiecare elev, prin activitatea la clasã si prin programele de învãtare remedialã”, se aratã în noua lege a educatiei.

Profesorii au voie, conform legii, sã facã meditatii, dacã acestea sunt fiscalizate, dar nu cu elevii cãrora le predau la clasã. Veniturile din meditatii sunt încadrate de organele fiscale la categoria veniturile obtinute din activitãti independente, potrivit Codului fiscal. Cea mai practicã solutie pentru meditatori este înfiintarea unei persoane fizice autorizate (PFA) cu acest obiect de activitate. Pentru aceasta, profesorul meditator trebuie sã se înregistreze si sã se autorizeze la Oficiul National pentru Registrul Comertului. În urma acestei autorizãri, meditatorul intrã oficial în rândul contribuabililor care plãtesc impozit pentru activitãtile independente. Impozitul pe care meditatorul trebuie sã-l plãteascã este stabilit prin raportare la venitul net anual si se determinã fie pe baza normelor de venit, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit Codului fiscal. Alegerea unuia dintre aceste douã sisteme se face la momentul în care se depune la organul fiscal competent declaratia de venituri si cheltuieli anuale estimative.

Share This Article
Leave a comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *